Pet03122021

Last update

Back Nalazite se ovdje: Home Domaći Sport Lige Republike Srpske Veliki uspjeh OFK Brdo iz Hambarina

Mladost se izborila za pravdu

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Da se borba za pravdu ipak isplati, uvjerili su se u Bogutovom Selu. Na adresu Fudbalskog kluba Mladost stigla je Odluka koju potpisuje Milivoje Marković, komesar takmičenja Regionalne lige, grupa Istok, a u kojoj stoji da se utakmica odigrana u Batkoviću 27.10.2019. godine, zbog nepravilnog nastupa igrača BSK Ledinaca, registruje u korist ekipe iz Bogutovog Sela.

„Da u fudbalu Srpske još ima časnih i poštenih ljudi koji žele da rade u interesu sporta,  a ne za  svoj lični interes, pokazala je i Odluka koja nam je jutros stigla iz Fudbalskog saveza područja Semberija - Majevica - Birač, a kojom se naša Žalba na nastup igrača BSK Ledinaca, na utakmici 12. kola odigranoj 27.12.2019. godine u Batkoviću,  usvaja i utakmica registruje službenim rezultatom 0:3. Ovom odlukom zadovoljena je pravda i stalo se u kraj podvalama i prevarama i nadamo se da će ovo biti primjer svima koji do bodova žele da dođu na nepošten način“, naveo je Mladen Pajić, predsjednik  Upravnog odbora Mladosti.

Da podsjetimo, poslije upućene Žalbe, Mladost je svoj protest zbog neregularnog nastupa domaćih igrača u Batkoviću, iskazivala pri izlasku na teren u narednim susretima, iznoseći fotografije kojima su dokazivali osnovanost svoje Žalbe.

Odluku koju su  našem portalu dostavili iz Bogutovog Sela prenosimo u cjelosti.

FUDBALSKI SAVEZ PODRUČJA

„SEMBERIJA-MAJEVICA-BIRAČ“

B I J E LJ I N A

Broj:  217/19

Datum: 05.11.2019. godine

       Na osnovu člana 72. Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSRS, i članova 26. i 27.

stav 1. Propozicija takmičenja Regionalnih liga FSRS za takmičarsku sezonu 2019/2020, Komesar takmičenja RL FSRS „Istok“, razmatrao je žalbu FK „Mladost“ Bogutovo Selo, na odigranu utakmicu 12. kola , između FK „BSK Ledinci“ Batković i FK „Mladost“ Bogutovo Selo, koja je odigrana dana 27.10.2019. godine u Ledincima, te na osnovu utvrđenih činjenica, donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se žalba FK „Mladost“ iz Bogutovog Sela od 28.10.2019. godine, i predmetna utakmica koja je odigrana u okviru 12. kola Regionalne lige FSRS „Istok“ dana 27.10.2019. godine u Batkoviću, registruje se službenim rezultatom 0:3 (par forfe) u korist FK „Mladost“ Bogutovo Selo.

O b r a z l o ž e n j e

      Komesar za takmičenje Regionalne lige FSRS „Istok“ je razmatrao blagovremenost žalbe žalioca FK "Mladost“ Bogutovo Selo, te ustanovio da je žalba uredno i na vrijeme podnešena, propisno taksirana, te izjavljena od strane ovlašćenog lica FK „Mladost“ Bogutovo Selo, kao zainteresovane strane.

     Žalbeni razlozi FK „Mladost“ Bogutovo Selo, se odnose na nepravilne nastupe igrača FK „BSK Ledinci“ iz Batkovića, i to: igrača koji je u zapisniku upisan pod brojem 9 (Nedić Vladan – br. sportske legitimacije 3703634) i igrača koji je u zapisniku upisan pod brojem 11 (Minić Nikola – br. sportke legitimacije 3705217).  U žalbi je navedeno da je u 14 minutu utakmice, predstavnik gostujuće ekipe saopštio delegatu utakmice da sumnja u identitet igrača sa brojem 9, te da traži naknadnu identifikaciju pomenutog igrača u poluvremenu utakmice. Žalilac u žalbi dalje navodi, da su po završetku utakmice , tj. po dolasku na svoj stadion, vršeći analizu utakmice, od saigrača dobili informaciju i da igrač sa brojem 11 u zapisniku (Minić Nikola) ne odgovara identitetu, te da je u pitanju drugi igrač, i to igrač FK „BSK „Ledinci“ Marić Vladan, koji je bio suspendovan za pomenutu utakmicu zbog tri javne opomene.

     Komesar za takmičenja RL FSRS „Istok“ je prije razmatranja žalbe, putem takmičarskog organa tražio dopunski izvještaj delegata, izjavu sudije, kao i izjavu FK „“BSK Ledinci“ te je na raspolaganju imao žalbu FK „Mladost“ Bogutovo Selo, izvještaj delegata sa predmetne utakmice, dopunski izvještaj delegata, izjavu glavnog sudije utakmice, izjavu FK „BSK Ledinci“ Batković,  te uvid u fotografiju spornog igrača br. 9, koji je nastupio u prvih 45 minuta, a koga je fotografisao delegat utakmice u poluvremenu i igrača koji je upisan u zapisnik utakmice (Minić Nikola), kao i fotografije koje je dostavio klub žalilac.  Nakon sprovedenog postupka utvrđeno je na osnovu zapisnika sa odigrane utakmice 12. kola RL FSRS“Istok“, odigrane u Batkoviću između FK „BSK Batković“ i FK „Mladost“ Bogutovo Selo, da je utakmica odigrana i završena rezultatom 2:1, te da je identitet igrača izvršen prije početka utakmice u prisustvu delegata, sudija utakmice i predstavnika klubova, te da je konstatovano da nije bilo primjedbi na identitet igrača koji su nastupali na predmetnoj utakmici.

    U svojoj izjavi glavni sudija utakmice Srećko Ponjević, ističe da je po njegovom mišljenju bilo sve regularno i da nije primijetio nikakve nepravilnosti u vezi nastupa pomenutih igrača. Delegat u svom dopunskom izvještaju navodi kao i u zapisniku, da je u poluvremenu utakmice pokušao naknadno izvršiti identifikaciju spornog igrača br. 9, ali da se isti prvo presvukao u civilno odijelo, a potom došao u prostoriju delegata sa kačketom na glavi, te nakon traženja delegata da skine kačket, isti je to i uradio i delegat je putem mobilnog telefona fotografisao spornog igrača, koji je odmah nakon toga napustio službene prostorije. Fotografiju je odmah proslijedio Komesaru takmičenja, te istog upoznao da će sve te navode unijeti u izvještaj delegata, što je i učinio. U daljem dopunskom izvještaju, a u vezi žalbe na nastup igrača br. 11, delegat izjavljuje da nije siguran u nepravilnost igrača pod brojem 11,  jer žalilac nije niti u toku a ni poslije utakmice imao primjedbi na njegov nastup.

   FK „BSK Ledinci“ Batković u svojoj izjavi negiraju navode žalioca u žalbi, te se opozivaju na član.21 Propozicija takmičenja Regionalnih liga FSRS za 2019/2020 sezonu.

    Komesar takmičenja RL FSRS „Istok“ je nakon sprovedenog postupka, te prikupljenih dokaza i izjava službenih lica, utvrdio da igrač koji je upisan u zapisnik pod brojem 9 (Nedić Vladan) i koji je nastupao u prvih 45 minuta, ne odgovara identitetu upisanog igrača u zapisnik,  a što je vidljivo i iz dostavljenih fotografija od strane delegata utakmice,  a igrač Nedić Vladan na predmetnoj utakmici nije bio.Što se tiče nastupa domaćeg igrača br. 11, nije moguće na osnovu dostavljenih dokaza utvrditi pravilnost njegovog nastupa, obzirom da je klub žalilac koristio snimke prepiske puten društvenih mreža spornog igrača i njihovog jednog igrača.

     Na osnovu svega iznešenog ,Komesar takmičenja RL FSRS „Istok“, donio je odluku kao u dispozitivu.

    Pouka o pravnom lijeku: Protiv odluke dozvoljena je žalba u roku od 8 (osam) dana od prijema odluke, Apelacionoj komisiji FSRS putem prvostepenog organa , uz dokaz o uplaćenoj taksi na žalbu.

Dostavljeno:

FK „Mladost“ Bogutovo Selo

FK „BSK Ledinci“ Batković

Takmičarskom organu

a/a

                                                                                                 KOMESAR TAKMIČENJA

                                                                                                    Milivoje Marković, s.r.

Izvor: (sportdc.net)

Napiši komentar

Molim upišite sva obavezna polja označena zvjezdicom (*).
Dozvoljena je uporaba HTML koda